Zarząd ROD informuje, że w związku z rozpoczęciem okresu jesienno-zimowego, w dniu 7. listopada na terenie działek zostanie zakręcony dostęp do wody.

Jednocześnie Zarząd ROD zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakręcenia dostępu do wody jeśli warunki atmosferyczne do tego czasu znacznie się pogorszą. O takiej sytuacji zostaniecie Państwo poinformowani osobnym komunikatem.