Kontakt

ADRES

93-222 Łódź, ul. Nurta-Kaszyńskiego 2


ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Pocztowy 58, Skrytka pocztowa 48, 93-202 Łódź


KONTAKT MAILOWY Z OGRODEM

zarzad@rodkosciuszkilodz.pl
W temacie korespondencji prosimy o podawanie numeru działki


OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH SYTUACJI NAGŁYCH
Piotr Prużyński, tel: 514-957-875

ZAKRES OBOWIĄZKÓW  WYKONYWANYCH BEZPŁATNIE NA RZECZ DZIAŁKOWCÓW  ZLECONYCH PRZEZ ZARZĄD:
– drobne naprawy elektryczne i hydrauliczne na terenach wspólnych ROD;
– wymiana licznika prądu bez zmiany miejsca jego zamontowania oraz usługa plombowania nowego licznika. Wymiana musi zostać potwierdzona stosownym protokołem, wraz ze spisaniem stanu liczników przed i po wykonaniu instalacji;
– przygotowanie protokołu umożliwiającego wymianę wodomierza przez Działkowca oraz usługa plombowania nowego wodomierza (niebieska plastikowa plomba), wraz ze spisaniem stanu liczników przed i po wykonaniu instalacji. Sama wymiana wodomierza pozostaje w gestii Działkowca i pozostaje jego wyłącznym kosztem.