Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://rodkosciuszkilodz.pl

Administratorem Twoich danych jest Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP


Jak możesz się z nami skontaktować?

– listownie: Urząd Pocztowy 58, Skrytka pocztowa 48, 93-202 Łódź
– e-mailem na adres: zarzad@rodkosciuszkilodz.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do swoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych http://www.uodo.gov.pl/

Po co mi Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. odpowiedzi na Twoją wiadomość, którą wysyłasz na nasz adres e-mail,
 2. przeprowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej,
 3. marketingowym polegającym na promocji naszych działań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
2. Zarządowi ROD im. T. Kościuszki w Łodzi i podmiotom współpracującym odpowiedzialnym za kontakt z klientami działkowcami oraz odpowiednim do wykonania zamówionych usług. Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie te podmioty zostały przeszkolene z procedur ochrony danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy;
 2. potrzebny na przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej;
 3. prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak, jeżeli przetwarzam Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych swoich prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.