Informujemy, że z dniem 13. listopada z terenu ROD zostaną zabrane kontenery na śmieci zmieszanie oraz zielone. Prosimy, żeby po tym terminie nie wyrzucali Państwo, żadnych odpadów na terenie naszego ogrodu.

Powrót kontenerów na odpady planowany jest na początku sezonu 2024, po podpisaniu nowej umowy z operatorami.