Brama

Zgodnie z decyzją Zarządu, począwszy od 3. kwietnia 2024, brama wjazdowa na teren Ogrodu będzie otwarta: w każdą środę w godzinach 8:00-20:00


Uprzejmie informujemy, że Zarząd ROD podjął decyzję na mocy której brama pozostaje otwarta

W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 8:00-20:00 (od 3 kwietnia 2024)

Przypominamy, że wjazd na teren ROD powinien ograniczyć się do czasu na rozładowanie pojazdu. Po tym czasie należy opuścić teren ogrodu.

Osoby, które będą chciały wjechać na teren ogrodu w pozostałe dni proszone są o składanie stosownego zapotrzebowania do Zarządu ROD, najlepiej drogą mailową. Zgody na wjazd będą wyrażane WYŁĄCZNIE jeśli będą dotyczyły prowadzonych prac budowlano-remontowych.

POWYŻSZE WNIOSKI o otwarcie bramy w inny dzień będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych! W związku z tym faktem prosimy o wcześniejsze planowanie i zgłaszanie potrzeby wjazdu na teren ROD w inne dni niż środa. Państwa wnioski zgłaszane z dnia na dzień czy z godziny na godzinę mogą nie zostać przez nas nawet odczytane, z uwagi na inne zajęcia, którymi zajmują się członkowie Zarządu.

Wyżej wymienione zasady obowiązują do odwołania, co może zostać podjęte stosowną uchwałą przez Zarząd.

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZACHOWANIE NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI W TRAKCIE PORUSZANIA SIĘ POJAZDAMI PO TERNIE OGRODU, A TAKŻE ZACHOWANIA ODPOWIEDNICH ODLEGŁOŚCI PODCZAS ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW NA CZAS ROZŁADUNKU, TAK ŻEBY NIE BLOKOWAĆ DROGI INNYM DZIAŁKOWCOM.