Zarząd ROD przypomina o tym, że do 2. października będą spisywane liczniki wody oraz energii elektrycznej na terenie naszego ogrodu. Jednocześnie prosimy właścicieli działek, na których takiego odczytu jeszcze nie wykonano, o KONTAKT TELEFONICZNY z przydzieloną do konkretnej działki osobą. Dane kontaktowe można znaleźć poniżej

– działki 17-73, 276-363, 492-500
Pan Wiesław Makówka, kontakt telefoniczny 515 859 146
– pozostałe działki
Pan Piotr Prużyński, kontakt telefoniczny 514 957 875
Pani Ewa Troszczyńska, kontakt telefoniczny 501 752 128

Przypominamy, że brak udostępnienia liczników do spisania ich stanów bądź też stwierdzenie naruszenia na nich plomb zabezpieczających, skutkować będzie naliczeniem opłat ryczałtowych za wodę i/lub prąd (300zł + 380zł)