Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU

PrezesEwa Troszczyńska
WiceprezesDaniel Kusiak
WiceprezesSzymon Rogowski
SkarbnikDorota Piwowarska
SekretarzUrszula Walerczak

KOMISJA REWIZYJNA

PrzewodniczącaKrystyna Jaraszek
Z-ca PrzewodniczącejEdyta Miksa
SekretarzJustyna Korczyńska

KONTAKT Z ZARZĄDEM

e-mail: zarzad@rodkosciuszkilodz.pl
Sugerujemy, żeby wszystkie zapytania i poruszane kwestie kierować do nas drogą mailową.
UWAGA! W temacie korespondencji prosimy o podawanie numeru działki

Kontakt telefoniczny:
– Wiceprezes Ewa Troszczyńska 501-752-128
poniedziałek-piątek w godzinach 17:00-19:00
– Sekretarz Urszula Walerczak 515-843-015
poniedziałek w godzinach 10:00-12:00
czwartek w godzinach 10:00-12:00

W sprawach pilnych, poza wyznaczonymi godzinami, prosimy o SMS

OBSŁUGA INTERESANTÓW

Od 3. kwietnia 2024 roku Biuro Zarządu pozostaje otwarte do dyspozycji wszystkich Działkowców w każdą środę w godzinach 17:00-19:00.
Skarbnik będzie do dyspozycji Działkowców w/w dniach w godzinach 17:30-19:00.