Zarząd ROD im T. Kościuszki zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 7. maja 2022 roku w świetlicy na terenie ROD. Pierwszy termin zebrania: g. 10:00; drugi termin zebrania: g. 10:30.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4 maja oraz 5 maja w godzinach 17:00 – 19:00 w biurze Zarządu.