Informujemy, że dzięki dużemu zaangażowaniu oraz ogromowi wykonanej pracy, udało się uprzątnąć zalegające pod świetlicą śmieci. Na stertach odpadów pozostawianych pod świetlicą przez część działkowców, oprócz między innymi mebli i urządzeń elektrycznych, znajdowały się również elementy niebezpieczne jak pokrycia azbestowe, odpady budowlane, smary, oleje i inne rozpuszczalniki.

Utylizacja tego typu odpadów, co jest jednoznaczne ze zgodą ich odbioru przez profesjonalną firmę, kosztowała nas wszystkich ponad 5 tysięcy złotych. Są to fundusze, które Zarząd chętnie wykorzystałby na nowe nasadzenia, naprawy ciągów komunikacyjnych czy organizację spotkania dla wszystkich działkowców. Niestety – środki musiały zostać wydane na uprzątniecie tego, co pozostawia część z Państwa na terenie Ogrodu.

Mamy nadzieję, że porządek pod świetlicą będzie przez Państwa utrzymywany, a odpady niebezpieczne, budowlane czy wielkogabarytowe będziecie Państwo (ZGODNIE Z ZASADAMI ROD) utylizować we własnym zakresie. Przypominamy jednocześnie, że każdy działkowiec przy remontach, budowach czy dużym porządkowaniu swojego ogrodu powinien zamówić kontener NA WŁASNY KOSZT, a nie pozbywać się śmieci kosztem każdego z nas.

Jednocześnie prosimy zwracać uwagą na sytuacje, kiedy współdziałkowcy nie przestrzegają wspólnie wypracowanych zasad. Możecie Państwo również takie sytuacje zgłaszać do Zarządu.