Zarząd ROD im T. Kościuszki zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 19. września 2021 w świetlicy na terenie ROD. Pierwszy termin zebrania: g. 10:00; drugi termin zebrania: g. 10:30

W związku z ograniczeniami pandemicznymi oraz kwestiami organizacyjnymi, a także rozbudowaną agendą spotkania, prosimy o wcześniejsze pojawienie się na terenie działek, tak żebyśmy mogli zacząć obrady punktualnie.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek podczas zebrania!

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 8 września, 15 września oraz 16 września w godzinach 16:00 – 18:00 w biurze Zarządu.