Zarząd ROD informuje, że od 11.09.2021 rozpoczynamy coroczną akcję spisywania stanów wodomierzy oraz liczników prądu. W niniejszym wpisie prezentujemy dokładny harmonogram planowanych wizyt u Państwa na działkach

Stany liczników będą spisywane w godzinach:
sobota-niedziela 11:00-18:00
– poniedziałek-piątek 16:00-18:00

W Państwa ogrodach będziemy pojawiać się wg poniższego harmonogramu:
11.09 – 17.09
nr działek 1-167 oraz 475-479, 492-494
18.09 – 24.09
nr działek 168-327 oraz 33, 423, 480-482, 495-513
25.09 – 01.10
nr działek 328-490 oraz 515

Prosimy o Państwa obecność na działkach w wyznaczonych terminach. W razie braku możliwości pojawienia się na działce, w któryś z sugerowanych przez nas dni, prosimy o kontakt pod numerem:
514 957 875
720 056 599
515 859 146

w celu umówienia się indywidualnie.

Przypominamy, że brak udostępnienia liczników do spisania ich stanów bądź też stwierdzenie naruszenia na nich plomb zabezpieczających, skutkować będzie naliczeniem opłat ryczałtowych za wodę i/lub prąd (300zł + 380zł)