Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu zostaną wysłane do ostatnich z Państwa zestawienia opłat za bieżący sezon działkowy. Działkowcy, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania wiadomości drogą mailową, proszeni są o sprawdzenie swoich skrzynek. Pozostali z Państwa otrzymają zestawienie za pośrednictwem Poczty.

Osoby, które nie otrzymają opłat DO 20. CZERWCA 2021, proszone są o zgłaszanie się do Zarządu. Informujemy jednak, że na wszelkie zapytania oraz prośby o wystawienie zestawień będą rozpatrywane dopiero po 20. CZERWCA 2021. Do tego czasu prosimy o cierpliwość, w szczególności osoby, których dokumenty zostały wysłane listownie.