W odpowiedzi na liczne zapytania od Państwa, dotyczące stawki za wywóz odpadów z naszego Ogrodu, poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie z czego wynika taka kwota dla każdej z działek.

Odpadów na terenie naszego Ogrodu gromadzonych jest znacznie więcej niż wynikałoby to z normalnego użytkowania działek przez członków ROD. Niestety od zawsze, wszystkie Zarządy borykają się z problemem, jakim jest wyrzucanie wszystkich możliwych odpadów na naszym terenie. Nie są to wyłącznie odpady komunalne czy zielone (np po koszeniu trawy). Są to rocznie TONY odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, elektronicznych, a nawet NIEBEZPIECZNYCH. Gruz, papa, lodówki, telewizory, deski, meble – to jest niestety codzienny widok w okolicach śmietników.

Zadaniem Zarządu jest utrzymywanie względnej czystości na terenie Ogrodu i wywóz nieczystości, które zostały zgromadzone przez działkowców. Nikt z nas nie chciałby, żeby w okolicach Świetlicy było „wysypisko”. Poniższe zdjęcie przedstawia obraz, który powstał CZTERY DNI PO WYWIEZIENIU ODPADÓW Z TERENU OGRODU. W ciągu 4 dni działkowcy zgromadzili poniższą ilość odpadów.

Mimo, że wielokrotnie prosimy i zwracamy uwagę, żeby podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych zamawiać we własnym zakresie kontener – tylko nieliczni z Państwa się do tego stosują. Pozostali wychodzą widocznie z założenia, że za ich odpady mają płacić wszyscy.

Niestety Zarząd nie ma narzędzi do tego, żeby weryfikować czyje są pozostawione śmieci. Który z działkowców stosuje się do próśb i wytycznych, a który nie. Jedyne co Zarząd może to zlecać uprzątnięcie powstałego bałaganu – CO JAK ROZUMIECIE WSZYSCY PAŃSTWO GENERUJE KOSZTY.

TE KOSZTY przerzucone są proporcjonalnie na każdą z działek, która jest częścią naszego Ogrodu.

Dopóki tak będzie wyglądała sytuacja z pozostawianymi odpadami na terenie naszego Ogrodu, wspólnie będziemy ponosić opłaty za ich uprzątnięcie i utylizację.

ZMIANA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW będzie możliwa wyłącznie wtedy, kiedy KAŻDY z działkowców będzie stosował się do zasad panujących w Ogrodzie. Każdy będzie na terenie ROD wyrzucał odpady komunalne i zielone. Podczas większych prac będzie we własnym zakresie zamawiał kontener. Każdy będzie pilnował siebie, ale i współdziałkowców i zwracał uwagę na nadużycia.

W innym wypadku (a więc w takiej sytuacji jaka ma miejsce obecnie) Zarząd musi mieć fundusze, z których pokryje koszty sprzątania pozostawianych na terenie Ogrodu odpadów.