Informujemy, że mimo niezadowolenia części z Państwa, które bardzo często wyrażane jest za pośrednictwem inwektyw kierowanych w stronę Zarządu, nie planujemy zmienić naszej decyzji dotyczącej zamknięcia bramy wjazdowej na teren Ogrodu w soboty.

Taką decyzję podjęliśmy i utrzymujemy z uwagi na fakt, że na terenie naszego Ogrodu weekendy spędza bardzo dużo dzieci, które korzystają z całego dostępnego terenu. Chcemy, żeby ich opiekunowie nie musieli martwić się tym, czy ich pociechy są bezpieczne.

Przypominamy, że brama otwarta jest dla Państwa dyspozycji w środę przez cały dzień.

Jednocześnie prosimy, że jeśli wjeżdżacie Państwo na teren Ogrodu w pozostałe dni pojazdami mechanicznymi, które mieszczą się przez furtki, należałoby je prowadzić, a nie się na nich poruszać.

Kończąc – straszenie Zarządu „znajomościami w strukturach okręgowych PZD” bądź „kontaktami z Policją” nie spowoduje, że decyzja Zarządu w tym sezonie zostanie zmieniona. Oczywiście swoje niezadowolenie tym faktem, będziecie mogli Państwo przedstawić nie udzielając poparcia Zarządowi.