Zarząd ROD informuje, że wszelkie indywidualne opłaty zostaną podliczone i rozesłane do Państwa z końcem maja. Jednocześnie informujemy, że osoby, które życzą sobie otrzymać informację o rozliczeniu drogą mailową, mogą zgłosić to na adres zarzad@rodkosciuszkilodz.pl

W treści wiadomości mailowej prosimy o zamieszczenie informacji, w której zawrą Państwo prośbę, dane osobowe właściciela ogródka oraz numer działki.

Jednocześnie przypominamy, że aktualne stawki opłat można znaleźć na naszej stronie, w zakładce Opłaty