Pragniemy przypomnieć wszystkim Państwu, że zgodnie z decyzją Zarządu na teren naszego Ogrodu można wjeżdżać wyłącznie w dni do tego wyznaczone, tj. w każdą środę sezonu letniego. Jeśli ktoś z Państwa chce wjechać na teren ROD w innych dniach, proszony jest o zgłaszanie tego mailowo do Zarządu. Dodatkowo przypominamy, że wjazd na teren ROD powinien mieć charakter zaopatrzeniowy, a NIE postojowy!

Ogólnie obowiązującą w Polskim Związku Działkowców zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Wynika on wprost z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Niejako połączona z nim jest zasada zawarta w punkcie 7, która zabrania parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami.

Zarząd ROD wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom:

  • wyznaczył środę dniem swobodnego wjazdu na teren ROD w celach zaopatrzeniowych;
  • w większości przypadków pozytywnie rozpatruje wnioski o zgodę na wjazd na teren ROD w inne dni;
  • umożliwia wjazd na teren ROD osobom niepełnosprawnym;
  • akceptuje CHWILOWE wjazdy techniczne na teren ROD (np w celu wwiezienia ciężkich narzędzi).

Zwracamy jednak uwagę, że nadużywanie tego typu wjazdów, a przede wszytskim parkowanie na terenie ROD stoi w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami i jest KRZYWDZĄCE I NIE W PORZĄDKU w stosunku do innych działkowców, którzy stosują się do przyjętych zasad, dbając jednocześnie o harmonię i bezpieczeństwo w Naszym wspólnym Ogrodzie.