Informujemy, że toalety mToilet zostaną dostarczone przez operatora na teren ROD w środę, 3. kwietnia. Toalety zostaną ustawione w tych samych miejscach co w latach poprzednich.

Przypominamy o tym, że z toalet korzystają wszyscy działkowcy, w związku z tym wspólnie musimy zadbać o ich czystość i komfort reszty użytkowników. Zarząd ze swojej strony podpisał umowę z operatorem mToilet dotyczącą cyklicznego wybierania nieczystości oraz sprzątania toalet.