Zarząd ROD przypomina o zakazie wyrzucania wielkogabarytowych śmieci do wspólnych kontenerów oraz zakazie pozostawiania takich elementów pod budynkiem świetlicy. Tego typu odpady POWINNY być usuwane we własnym zakresie przez działkowców (np przez zamówienie osobnego kontenera)

Mowa tutaj między innymi o dużych elementach konstrukcyjnych altanek, starych meblach i wyposażeniu ogrodowym, które zgodnie z przyjętymi zasadami powinny być utylizowane na koszt konkretnego działkowca, a nie wszystkich członków ROD.

Dodatkowo przypominamy również, że części samochodowe, opony, oleje i inne płyny, farby czy rozpuszczalniki powinny być utylizowane we własnym zakresie przez działkowców, poprzez składowanie ich w miejscach do tego przeznaczonych (tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których listę pożna znaleźć pod tym linkiem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok/)