Zarząd ROD ponownie kieruje prośbę do wszystkich korzystających z Ogrodu o pozostawianie odpadów WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych oraz poprawne segregowanie wszytskich odpadów.

Po raz kolejny prosimy zwracać uwagę CO WOLNO a czego nie wolno wyrzucać na terenie ROD oraz W KTÓRYM KONTENERZE przyniesione odpady umieścić. Prosimy o zapoznanie się z poniższym przypomnieniem:

  • odpady ZIELONE (trawy, resztki roślin czy małe gałęzie) powinny być umieszczane w kontenerze na odpady zielone. Duże gałęzie prosimy odkładac obok konteneta w miejscu do tego wyznaczonym
  • duże elementy konstrukcyjne altanek oraz stare meble POWINNY być usuwane we własnym zakresie przez działkowców (np przez zamówienie osobnego kontenera na koszt własny – A NIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ROD);
  • wyrzucanie ekskrementów do kontenerów jest ZABRONIONE – te powinny zostać utylizowane w przeznaczonych do tego przenośnych toaletach toi toi;
  • części samochodowe, opony, oleje i inne płyny, farby czy rozpuszczalniki powinny być utylizowane we własnym zakresie przez działkowców, poprzez składowanie ich w miejscach do tego przeznaczonych (tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których listę pożna znaleźć pod tym linkiem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok/)
  • odpady możliwe do segregacji powinny być wytzucane do odpowiednich kontenerów: SZKŁO / PAPIER / PLASTIK I METALE