Przypominamy, że wodomierze służą do weryfikacji faktycznego zużycia wody przez konkretnego członka naszego ogrodu. Niedopuszczalne jest wymienianie ich bądź modyfikowanie instalacji wokół, we własnym zakresie bez poinformowania o tym fakcie Zarządu

Informujemy, że nieuzasadnione zdjęcie plastikowej plomby z wodomierza będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 100zł.

Identyczną opłatą 100zł zagrożone jest także samowolne zdjęcie i wymiana wodomierza bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Zarządu.

Wszystkie obostrzenia mają na celu ukrócenie sytuacji, w których Zarząd nie jest w stanie potwierdzić faktycznego zużycia wody przez poszczególnych działkowców.