Informujemy, że jeśli nie przeszkodzą w tym niekorzystne warunki atmosferyczne, pierwsze otwarcie bramy, umożliwiające wjazd pojazdów na teren naszego ogrodu nastąpi 14. kwietnia bieżącego roku w godzinach 08:00-20:00

Jednocześnie zapowiadamy, że brama będzie otwarta dla Państwa dyspozycji, przez cały sezon działkowy, w każdą środę w godzinach 8:00-20:00.

Oczywiście Zarząd zastrzega sobie prawo do tego, żeby nie otworzyć bramy, jeśli warunki atmosferyczne (np obfite opady deszczu) mogłyby prowadzić do poważnych uszkodzeń wspólnej infrastruktury.