Działając na podstawie Uchwały Krajowej Rady PZD Nr 4/IV/2020 z dnia 25.06.2020 r., w sprawie walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne, stosując się do zapisów § 1 pkt 2 Uchwały Krajowej Rady PZD Nr 2/IV/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisarycznego Walnego Zebrania, Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łodzi zamierza przeprowadzić na terenie ROD Komisaryczne Walne Zebranie w miesiącu październiku bieżącego roku.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych ( wyłącznie członków PZD) do udziału w Komisarycznym Walnym Zebraniu telefonicznie do 501-752-128 lub osobiście w biurze Zarządu do 21 września 2020 r. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Termin Komisarycznego Walnego Zebrania zostanie ustalony odrębnie. Działkowcy zgłaszający akces uczestniczenia w zebraniu będą uprawnieni do podejmowania ważnych uchwał związanych z funkcjonowaniem ROD w 2020 roku.