Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD wszyscy działkowcy mają obowiązek wywieszenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym swojej działki.

Oprócz ułatwienia identyfikacji Państwa ogrodów przez Zarząd i podmioty współpracujące, umieszczenie numeru działki w widocznym miejscu ma przyspieszyć pracę służb porządkowych, straży pożarnej oraz pogotowia. A jak dobrze Państwo wiecie – szybkość ich działania jest bardzo istotna.

Informujemy również, że Zarząd ma możliwość nakładania kar za niestosowanie się przez Państwa do regulaminu ROD.