Zgodnie z uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r., Zarząd ROD im. T. Kościuszki, mając na uwadze konieczność stworzenia warunków dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD, podjął decyzję o aktualizacji wysokości opłat ogrodowych.

Pod poniższym linkiem, możecie się Państwo zapoznać z wysokością aktualnych zaliczkowych opłat ogrodowych, zaktualizowanych przede wszystkim o opłaty energetyczne, wodociągowe oraz za wywóz śmieci.
https://rodkosciuszkilodz.pl/oplaty/

Jednocześnie informujemy, że o wysokości opłat dla poszczególnych działek, zostaniecie powiadomieni Państwo listownie. Jeśli jednak życzycie sobie Państwo przesłanie tych informacji drogą mailową (co przyspieszy, ułatwi i zmniejszy koszty obsługi ponoszone przez ROD), prosimy do 31.03.2020 roku o informację na adres: zarzad@rodkosciuszkilodz.pl