W związku z obecną sytuacją w kraju, a przede wszystkim zaleceniami władz dotyczącymi ograniczenia spotkań w dużych grupach, które ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii, Zarząd ROD, na mocy zarządzenia Krajowego Zarządu P.Z.D. z dnia 11 marca 2020 roku, podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Działkowców, które miało odbyć się 29. marca bieżącego roku.

O nowym terminie zebrania będziemy Państwa informować na bieżąco, po uspokojeniu się obecnej sytuacji. Wszystkie wiadomości znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie ROD.

Zaistniała sytuacja, zgodnie z Regulaminem ROD, nie zwalnia Państwa z dokonywania opłat ogrodowych. Od nich bowiem, cały czas zależy płynność finansowa naszego Ogrodu i możliwość terminowego rozliczania zobowiązań.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zaktualizowane zostaną wysokości opłat na rok 2020 dotyczące wody, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.

Przypominamy o możliwości kontaktów z Zarządem:
telefon: 501 752 128
e-mail: zarzad@rodkosciuszkilodz.pl
Sugerujemy, żeby wszystkie zapytania i poruszane kwestie kierować do nas drogą mailową.