Drodzy działkowcy! Wszystkich zwlekających z uregulowaniem zobowiązań wobec naszego Wspólnego Ogrodu, prosimy o niezwłoczne zapłacenie i rozliczenie tych zaległości. Wysokość łącznego zadłużenia działkowców wobec ROD jest bardzo wysoka i prowadzi do sytuacji, w której Zarząd nie będzie w stanie regulować opłat wobec podmiotów trzecich.

Jednocześnie przypominamy, że Zarząd musi na bieżąco opłacać zobowiązania związane między innymi z energią elektryczną, gospodarką odpadami, bieżącymi naprawami czy przygotowaniem Ogrodu do zbliżającego się sezonu. Wszystko to niesie za sobą koszty, które pokrywane są z wpłat, których dokonujecie Państwo.

Tegoroczny poziom zadłużenia (braku terminowych wpłat od działkowców) jest niespodziewanie wysoki i brak ruchu po Państwa stronie nie wróży dobrze na najbliższą przyszłość.

Przypominamy również, że od nieterminowych wpłat Zarząd ma możliwość naliczania przewidzianych w ustawie odsetek.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu.