Zarząd ROD informuje, iż rozpoczęliśmy wysyłanie wezwań do zapłaty do działkowców, którzy nie uiścili opłat za rok 2019, bądź na ich kontach widnieją zaległości z poprzednich lat.

Przypominamy, iż termin płatności minął 30 czerwca 2019 roku. Informujemy również, że do zaległych opłat zostaną doliczone odsetki ustawowe oraz opłata pocztowa związana z wysyłką monitów.

Terminowe uiszczanie opłat pozwala na utrzymywanie płynności finansowej Naszego Ogrodu. Płynności, która konieczna jest do terminowego opłacania faktur, zlecania napraw czy organizowania bieżącej pracy biura.

Przypominamy także, że brak reakcji na wezwanie do zapłaty (monit), która jest jednoznaczna z uiszczeniem opłat bądź złożeniem pisma do Zarządu ROD z wyjaśnieniem i prośbą o rozłożenie zaległości na raty, może skutkować rozpoczęciem procedury odbioru prawa do działki, zgodnie z przepisami Ustawy o ROD, Statutem PZD oraz Regulaminem ROD.