Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łodzi informuje o zasadach związanych z zakończeniem sezonu działkowego 2019.

W związku z rozpoczęciem kalendarzowej jesieni oraz ze zbliżającym się zakończeniem sezonu działkowego, informujemy iż 6 listopada 2019 roku:  

  • zostanie zakręcona woda;
  • po raz ostatni zostanie otwarta brama. W związku z tym prosimy o wykorzystanie możliwości ostatnich wjazdów na teren działek do wywiezienia przedmiotów, których nie chcecie Państwo zostawiać na okres zimowy;
  • odbędzie się ostatnie spotkanie Zarządu ROD, podczas którego możecie Państwo spotkać się z jego członkami.

W sprawach jakiegokolwiek zagrożenia prosimy powiadamiać odpowiednie służby (pogotowie, policja, straż pożarna)

Informujemy również, że decyzję o terminie ponownego włączenia wody oraz ponownym otwarciu bramy podejmie Zarząd ROD podczas Walnego Zebrania, które odbędzie się w marcu 2020 roku. O dokładnym terminie zebrania działkowców powiadomimy Państwa oddzielnym komunikatem.