Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ogrodów, Okręgi PZD oraz Krajowa Rada PZD również w 2019 r. będą kontynuowały udzielanie telefonicznych porad prawnych.

Porady prawne będą udzielane przez prawników i radców prawnych PZD. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów i komisji rewizyjnych ROD należących do PZD.

Dzięki telefonicznym poradom prawnym będzie możliwe bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości w zakresie stosowania i interpretacji przepisów ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, a także przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym funkcjonowania ROD i działek. Na najczęściej pojawiające się pytania będą przygotowywane pisemne odpowiedzi, publikowane m.in. na stronie internetowej PZD (kliknij tutaj) oraz w wydawnictwach PZD, w tym Aktualnościach Związkowych.

Dla miasta Łódź – każdy poniedziałek 10:00 – 13:00

42 652 02 26

42 655 94 54