Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej.

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawę tą reguluje § 68 pkt.8 Regulaminu ROD, który w jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości  interpretacyjnych zabrania mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych. Niektórzy mogą powiedzieć, że używają do mycia ekologicznych środków. Pamiętać należy jednak, że chociaż sam środek myjący może być przyjazny dla środowiska, to jednak spływające z samochodu chemikalia, smary czy oleje zanieczyszczają środowisko.

Za złamanie zakazu mycia samochodu w miejscach do tego nie przeznaczonych  można zostać ukaranym mandatem. Wysokość kar finansowych ustalają rady gmin i nakładane kary np. przez Straż Miejską mogą być bardzo dotkliwe. Warto także pamiętać, że zgodnie z § 77 ust.1 Regulaminu ROD wodę pobieraną z sieci miejskiej czy ogrodowej należy gospodarować oszczędnie.

Skoro zatem na terenie całego ROD obowiązuje zakaz mycia to także dotyczy on również zakazu naprawiania pojazdów mechanicznych i nie ma żadnego znaczenia, czy ta naprawa jest bardziej, czy mniej skomplikowana. W następstwie każdej naprawy może dojść do skażenia gruntu. Każdy działkowiec winien pamiętać, że w naszych ogrodach mamy obowiązek dbania o przyrodę i środowisko naturalne.

Biorąc powyższe pod uwagę nie warto narażać się na łamanie prawa działkowego a mycie pojazdów czy wykonywanie napraw lepiej realizować w miejscach do tego przeznaczonych.