Zarząd ROD informuje o planowanej nieobecności Skarbnika Ogrodu w naibliższą środę 21. czerwca w czasie godzin obsługi interesantów w Biurze Zarządu.

W związu z powyższym w tym dniu nie będzie możliwości otrzymania szczegółowych informacji dotyczących płatności.