Zarząd ROD im T. Kościuszki zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 6. maja 2023 roku w świetlicy na terenie ROD. Pierwszy termin zebrania: g. 9:30; drugi termin zebrania: g. 10:00.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 25-26 kwietnia w godzinach 17:00 – 19:00 w biurze Zarządu.