Mając na uwadze potrzeby wszytskich Działkowców, bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni wspólnych naszego ROD oraz kilkuletnie przyzwyczajenia, Zarząd informuje, że począwszy od 5. kwietnia 2023 roku, brama wjazdowa na teren Ogrodu będzie otwarta w każdą środę w godzinach 8:00-20:00.

Jednocześnie przypominamy o najważniejszych zasadach wszelkich wjazdów na teren ROD:

  • w trakcie poruszania się po ROD prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do otoczenia i warunków;
  • parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie na czas rozładunku i załadunku, a także co bardzo ważne, w taki sposób, żeby nie utrudniało poruszania się innym pojazdom;
  • Zarząd zastrzega sobie, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (między innymi długotrwałe opady), które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia ciągów komunikacyjnych, brama może pozostać zamknięta;
  • za szkody powstałe w wyniku wjazdu pojazdu na teren ROD odpowiada Działkowiec, na którego zaproszenie dany pojazd poruszał się po terenach wspólnych. Oznacza to, że Działkowiec odpowiada za pojazdy swoje, rodzin, znajomych, a także firm trzecich, którym zleca prace na terenie swojego Ogrodu.
  • w przypadku chęci wjazdu na teren ROD w innych dniach, należy zgłosić się z umotywowanym wnioskiem do Zarządu, minimum tydzień przed planowaną datą wjazdu.