Zarząd ROD informuje, że z dniem dzisiejszym zakończona została procedura spisywania stanu liczników wody i energii elektrycznej. Mając na uwadze Państwa prośby, proces został wydłużony o niemal miesiąc, jednak nadszedł czas na całkowite rozliczenie zużycia.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami – Działkowcom, którzy nie udostępnili Zarządowi licznków do spisania ich stanów, zostanie naliczona opłata ryczałtowa.