Zarząd ROD informuje o dostęności materiałów sprawozdawczych do wglądu przez członków naszego ogrodu przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępna dla Państwa w dniach:
28 września 2020 w godzinach 17:00 – 18:00
30 września 2020 w godzinach 18:00 – 19:00
w Domu Działkowca (Biuro Zarządu), Łódź ul. Nurta Kaszyńskiego 2.

Jednocześnie przypominamy, że Walne Zebranie odbędzie się 4. października o godzinie 10:00.