Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w dniu 5.04.2020, wprowadzony został bezwzględny zakaz przebywania na terenie ogrodów ROD. W związku z tym prosimy o dostosowanie się do zaleceń służb.

Przestrzeganie powyższego będzie kontrolowane przez patrole Policji, Straży Miejskiej oraz innych uprawnionych do tego służb. 

Powyższy zakaz obowiązuje do odwołania i o jego zniesieniu poinformujemy w osobnych komunikatach.

AKTUALIZACJA 8.04.2020:

W nawiązaniu do rozmowy z Prezes Okręgowego Zarządu PZD z dnia 7.04.2020, Panią Izabelą Orzegalską, na temat bezwzględnego zakazu przebywania działkowców w naszym ogrodzie, informujemy:

  • Zarząd w dniu 5 kwietnia otrzymał informację z Komendy Miejskiej Policji o w/w zakazie tzn. zakazie przebywania w ROD, co jest równoznaczne z zakazem zamieszkiwania w ROD.
  • Sprawy uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku,  dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dotyczą przemieszczania się.
  • Informacje zostały wywieszone na tablicach i furtkach przez Zarząd.
  • Działkowiec może przebywać na działce w celu wykonywania WYŁĄCZNIE niezbędnych prac, nie może jednak organizować spotkań, a także prowadzić rekreacji. Skupianie swoich potrzeb życiowych na terenie ROD stoi w sprzeczności z zakazem przemieszczania się.
  • Policja wykonując swoje czynności ma prawo wjazdu na teren ROD i sprawdzenia stanu faktycznego. 

Niestety interpretacja działkowców na temat wywieszonej informacji jest różnorodna. Jesteśmy świadomi, że takie ograniczenia mogą być uciążliwe. W ogrodzie gdzie jest 515 działek, a stanowisko KR PZD, iż na działce może przebywać właściciel i jego najbliższa rodzina sprawi, że na terenie ogródków działkowych będzie bardzo duża ilość osób.

Zarząd naszego Ogrodu, dbając o bezpieczeństwo działkowców, podjął taką właśnie decyzję o zakazie przebywania na terenie ROD.