Zgodnie z regulacjami wydawanymi przez Radę Ministrów, a przede wszystkim w związku z ich zaostrzeniem od 1.04.2020, przypominamy o całkowitym zakazie wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Niniejsze przepisy dotyczą również użytkowników ROD.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Zarząd ROD informuje, że niestosowanie się do w/w wytycznych będzie skutkowało powiadamianiem odpowiednich służb porządkowych o naruszeniu obecnie obowiązujących przepisów.

Wierzymy w Państwa zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń i wytycznych. Jednocześnie mamy nadzieję, że dzisiejsze niedogodności o ograniczenia pomogą szybciej uprać się z pandemią w kraju i wspólnie będziemy mogli wrócić na nasze działki w sezonie letnim.