W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu RP zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do nowelizacji ustawy śmieciowej, senatorowie zgłosili łącznie 17 poprawek, w tym jedną dotyczącą ROD. W szczególności zaproponowano, aby w przypadku braku segregacji odpadów, która będzie dla wszystkich obowiązkowa, opłata „karna” wymierzana przez prezydenta, burmistrza lub wójta gminy nie mogła być mniejsza niż 2- krotność, a większa niż – 4 – krotność liczona od ustalonej przed miasto/ gminę stawki opłaty, a nie od stawki maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”.

Ww. poprawka została przyjęta przez Senat RP. W związku z tym, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Zmiany w ustawie dotyczące ROD i działkowców zostały opisane w Komunikacie KZ PZD z 15.07.2019r.  http://pzd.pl/artykuly/23176/188/KOMUNIKAT.html

Źródło: PZD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *