Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO

Prezes
WiceprezesKrzysztof Rozczypała
II Wiceprezes Sebastian Strumiłło
Sekretarz Ewa Troszczyńska
SkarbnikDorota Piwowarska

KOMISJA REWIZYJNA

PrzewodniczącaMagdalena Makówka
CzłonekTeresa Mierzejewska
CzłonekHalina Pach

KONTAKT Z ZARZĄDEM

telefon: 501 752 128
e-mail: zarzad@rodkosciuszkilodz.pl
Sugerujemy, żeby wszystkie zapytania i poruszane kwestie kierować do nas drogą mailową.

OBSŁUGA INTERESANTÓW

Biuro Zarządu będzie otwarte dla Państwa od 15. kwietnia 2020

Biuro Zarządu otwarte jest dla interesantów:
w środy, w godzinach 17:30-19:00
w ostatnią środę miesiąca w godzinach 17:30-18:00

Prezes Zarządu dyżuruje w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 17:00-18:00

Biuro Zarządu pozostaje zamknięte w okresach świątecznych.