Opłaty

NUMER KONTA DO WPŁAT

R.O.D. im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
ul. Nurta-Kaszyńskiego 2
93-222 Łódź
Bank BNP Paribas 87 2030 0045 1110 0000 0020 4470


ZASADY NALICZANIA OPŁAT W 2020 ROKU

Zgodnie ze Statutem P.Z.D. i uchwałami K.R. P.Z.D. z 2015 r. oraz uchwałami Krajowego Zarządu P.Z.D. podjętymi w dniu 11 marca 2020 roku, ustala się poniższe zaliczki z tytułu opłat ogrodowych:

 • składka członkowska wynosi 6 zł/na rok od działki

(podstawa: statut PZD oraz uchwała nr 4/IV/2015 KR PZD z dnia 25 listopada 2015 r.)

 • opłata ogrodowa na 2020 rok wynosi 0,80 zł/m2 działki

(0,71 opłata ogrodowa za utrzymanie ogrodu, 0,09 opłata partycypacyjna)

(w oparciu o ustawę R.O.D. i statut P.Z.D. przeznaczone na:
wydatki na inwestycje i remonty;
bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
opłaty na dostawę energii elektrycznej, wody w części dotyczącej terenów wspólnych
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne:
wydatki związane z zarządzaniem R.O.D., w tym partycypacja w kosztach utrzymania P.Z.D. (uchwała nr 3/IV/2015 KR PZD z dnia 25 listopada 2015 r. §145 ust. 2 statutu P.Z.D.)

 • opłata energetyczna w wysokości 22 zł/od działki

(przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych w roku rozliczeniowym.)

 • ryczałt za działkę, której właściciel uchyla się od weryfikacji stanu licznika energii elektrycznej – 300zł
 • opłata za zużytą energię 0,65 zł/za kW energii elektrycznej
 • opłata wodna w wysokości 23 zł/od działki

(przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy do niego podłączonych w roku rozliczeniowym.)

 • opłata za zużytą wodę
  • działki bez wodomierzy 380 zł/od działki
  • działki z wodomierzem 5,50 zł/m3 zużycia
 • ryczałt za działkę, której właściciel uchyla się od weryfikacji stanu wodomierzy – 380zł
 • opłata za wywóz śmieci z terenu ROD 320zł/od działki

(śmieci komunalne: 140zł, odpady zielone: 180zł)

 • opłaty dla nowych działkowców 2056 zł/od działki

(na tę kwotę składają się: opłata inwestycyjna – 1800zł, wpisowe – 250zł, składka członkowska – 6zł)

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O TERMINOWE REGULOWANIE OPŁAT, ŻEBY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE, BEZPROBLEMOWE FUNKCJONOWANIE NASZEGO OGRODU.