Opłaty

NUMER KONTA DO WPŁAT

R.O.D. im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
ul. Nurta-Kaszyńskiego 2
93-222 Łódź
Bank BNP Paribas 87 2030 0045 1110 0000 0020 4470


ZASADY NALICZANIA OPŁAT

Zgodnie ze Statutem P.Z.D. i uchwałami K.R. P.Z.D. z 2015 r. oraz uchwałami podjętymi w dniu 30 marca 2019 roku, na zabraniu sprawozdawczym przez Zarząd R.O.D. im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, ustala się poniższe stawki opłat:

 • składka członkowska wynosi 6 zł/na rok od działki

(podstawa: statut PZD oraz uchwała nr 4/IV/2015 KR PZD z dnia 25 listopada 2015 r.)

 • opłata ogrodowa na 2019 rok wynosi 0,79 zł/m2 działki

(0,71 opłata ogrodowa za utrzymanie ogrodu, 0,08 opłata partycypacyjna)

(w oparciu o ustawę R.O.D. i statut P.Z.D. przeznaczone na:
wydatki na inwestycje i remonty;
bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
opłaty na dostawę energii elektrycznej, wody w części dotyczącej terenów wspólnych
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne:
wydatki związane z zarządzaniem R.O.D., w tym partycypacja w kosztach utrzymania P.Z.D. (uchwała nr 3/IV/2015 KR PZD z dnia 25 listopada 2015 r. §145 ust. 2 statutu P.Z.D.)

 • opłata energetyczna w wysokości 13 zł/od działki

(przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych w roku rozliczeniowym.)

 • ryczałt za powtórne podłączenie licznika elektrycznego wynosi 300 zł
 • opłata za zużytą energię 0,58 zł/za kW energii elektrycznej
 • opłata wodna w wysokości 10 zł/od działki

(przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy do niego podłączonych w roku rozliczeniowym.)

 • opłata za wywóz śmieci z terenu ROD 213,50zł/od działki
 • opłata za zużytą wodę
  • działki bez wodomierzy 380 zł/od działki
  • działki z wodomierzem 4,18 zł/m3 zużycia

(śmieci komunalne: 109,50zł, odpady zielone: 104zł)

 • opłaty dla nowych działkowców 1306 zł/od działki

(na tę kwotę składają się: opłata inwestycyjna – 1100zł, wpisowe – 200zł, składka członkowska – 6zł)

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O TERMINOWE REGULOWANIE OPŁAT, ŻEBY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE, BEZPROBLEMOWE FUNKCJONOWANIE NASZEGO OGRODU.