Kontakt

ADRES

93-222 Łódź, ul. Nurta-Kaszyńskiego 2


ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Pocztowy 58, Skrytka pocztowa 48, 93-202 Łódź


KONTAKT MAILOWY Z OGRODEM

zarzad@rodkosciuszkilodz.pl


ELEKTRYK – rekomendowany przez Zarząd

Piotr Prużyński, tel: 514-957-875


HYDRAULIK – rekomendowany przez Zarząd

Aleksander Borowski, tel: 515 822 190
Piotr Prużyński, tel: 514-957-875