Kontakt

ADRES

93-222 Łódź, ul. Nurta-Kaszyńskiego 2


ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Pocztowy 58, Skrytka pocztowa 48, 93-202 Łódź


SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

Włodzimierz Rybak, tel: 501 752 128
Sebastian Strumiłło, tel: 514 957 875


ELEKTRYK

Janusz Kowalik, tel: 602 251 247


HYDRAULIK

Sebastian Strumiłło, tel: 514 957 875
Aleksander Borowski, tel: 515 822 190


ZARZĄD